In BraziliŽ hebben de moeders van twee baby's, die een jaar geleden werden verwisseld, de kinderen alsnog geruild. De verwisseling gebeurde in het Santa Lķcia-ziekenhuis in de stad Goi‚na. Een van de moeders was opgevallen dat haar baby noch op haar noch op haar man leek. Een DNA-test wees vervolgens uit dat ze niet de ouders konden zijn. Het bleek dat hun kind per ongeluk aan andere ouders was meegegeven. Ze werden met elkaar in contact gebracht en er werd geruild. In 2008 waren in hetzelfde ziekenhuis ook al eens baby's verwisseld door dezelfde verpleegster.