Op het eerste oor klinkt het wellicht een beetje vreemd: een grondwet voor dolfijnen en walvisachtigen. Nader beschouwd is het echter de normaalste zaak van de wereld. Er is namelijk een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat de bewering ondersteunt dat dolfijnen zich qua intelligentiepeil ongeveer op hetzelfde niveau bevinden als de mens. Dolfijnen hebben een eigen taal, zijn zich bewust van hun eigen ik, kunnen plannen smeden en die feilloos ten uitvoer brengen (wat betekent dat de dieren in staat zijn om zich nog niet bestaande situaties in de toekomst voor te stellen en kunnen voorspellen welke gevolgen bepaalde handelingen hebben), beschikken over het vermogen om menselijke gebarentaal te leren en kunnen zich inleven in de gevoelens en gedachten van soortgenoten en andere wezens. Daarom heeft een groep wetenschappers en filosofen tijdens een bijeenkomst American Association for the Advancement of Science een grondwet voor dolfijnen gepresenteerd. “Omdat studies uitwijzen dat dolfijnen een eigen karakter hebben, staat het doden van een dolfijn nagenoeg gelijk aan het doden van een mens”, legt Thomas White uit, expert ethiek aan Loyola Marymount University in Californië. “De wetenschappelijke bewijzen zijn nu sterk genoeg om te kunnen zeggen dat dolfijnen daadwerkelijk emoties en persoonlijkheden hebben. Ethisch gezien kun je dan stellen dat het doden, maar ook het in gevangenschap houden van dolfijnen niet juist is.” Buiten het feit dat dolfijnen ware oceaanreizigers zijn en dus niet in gevangenschap thuishoren, laat de documentaire The Cove ook duidelijk zien dat de handel in ‘dolfinariumdolfijnen’ ook deels afhankelijk is van de massaslachting die zich elk jaar in Tajii voltrekt. Veel trainers maken namelijk ter plaatse een keuze uit de weinige exemplaren die het bloedbad overleven, dieren die vervolgens voor veel geld naar een dolfinarium of amusementspark gaan.