Provinciale Staten van Friesland hebben tijdens de vergadering van 7 november steun verleend aan een statenbreed initiatief voor de oprichting van een statencomitť ĎFries in de Grondwetí. Dit comitť krijgt als opdracht de lobby te voeren uit naam van Provinciale Staten van Friesland, die ertoe moet leiden dat het Fries wordt opgenomen in de grondwet. De Staten zijn van mening dat door de instelling van een statencomitť Friesland beter ťťn stem kan laten horen in Den Haag.
Het kabinet heeft in zijn coalitieakkoord vastgelegd een Staatscommissie Grondwet in te stellen, die onderzoekt hoe het Nederlands kan worden vastgelegd in de grondwet. Het Fries wordt hierin voorlopig niet meegenomen. Omdat het Fries de tweede rijkstaal van Nederland is en gelijkwaardig is aan het Nederlands, zijn de Friese Staten van mening dat ook het Fries officieel in de grondwet moet worden vastgelegd.