De populaire Amerikaanse predikant Harold Camping weet het zeker: op 21 mei komt de Messias terug op aarde. "The Bible guarantees it", aldus Camping. Na zeventig jaar Bijbelstudie is Harold Camping ervan overtuigd. 21 Mei 2011 is de Dag des oordeels zoals die in de Bijbel beschreven staat. Het einde van de wereld zoals we die kennen.
Harold Camping richtte eind jaren vijftig in Californië het christelijke station Family Radio op. Dit stationnetje is inmiddels uitgegroeid tot een conglomeraat van tientallen stations dat een groot deel van de VS bestrijkt. De preken van Camping worden vertaald in 48 talen en verspreid van Zuid-Afrika tot Rusland.
Camping voorspelt de Apocalyps aan de hand van verschillende "bewijzen" die hij in de Bijbel heeft gevonden. Eerder voorspelde hij dat de wereld in 1994 zou ophouden te bestaan. De 89-jarige predikant wijdt zijn foute voorspelling van toen aan het feit dat hij sommige belangrijke aanwijzingen in de Bijbel had gemist.
De radio-predikant baseert zich nu onder andere op het verhaal van Noach in het Bijbelboek Genesis. Noach kreeg van God zeven dagen de tijd om een ark te bouwen en zijn familie en een aantal dieren het vege lijf te redden. Vervolgens strafte God de zondige mensen en spoelde met een zondvloed alle leven weg.
Volgens de interpretatie van Camping staan die zeven Bijbelse dagen voor zevenduizend jaar. De zondvloed begon op de zeventiende dag van de tweede maand. Camping: "en zie hoe 21 mei 2011 in de Bijbelse kalender past. Dat is de zeventiende dag van de tweede maand en precies zevenduizend jaar nadat God de deur van de ark heeft gesloten."
Harold Camping verkondigt het einde van de wereld op 21 mei al een paar jaar. Dankzij de gulle giften van zijn gevolg heeft Campings Family Radio een vermogen van meer dan 120 miljoen dollar. Dat geld gebruikte hij de afgelopen tijd om zijn boodschap te verspreiden via duizenden grote billboards. "Judgment Day. May 21st 2011. The Bible guarantees it!" vermelden de borden die verspreid staan door de VS en verschillende andere landen. Ook rijden er camperkaravanen met believers van staat naar staat om de boodschap te verspreiden.
Volgens Camping zal op 21 mei zo'n twee procent van de wereldbevolking worden gered. "We weten niet precies wat er op die dag zal gebeuren", maar hij verwacht "een horror die mensen niet kunnen bevatten. Miljoenen zullen sterven op die dag en de dag daarna". Foto