Ambtenaren van het Amerikaanse plaatsje Bozeman dachten heel 2009 bezig te zijn toen ze een sollicitatie-formulier opstelden. Voordat je iemand aanneemt, moet je wat achtergrondinformatie verzamelen, en anno nu doe je dat natuurlijk op internet.

Sollicitanten moesten een formulier invullen waarmee ze toestemming aan de gemeente gaven voor het doen van een antecedenten-onderzoek. Op dat formulier moesten sollicitanten, naast informatie over adres en rijbewijs, ook aangeven of ze een account hadden bij Facebook, MySpace, Yahoo, Google en YouTube. Maar... er werd hen ook gevraagd naar inloggegevens en wachtwoorden van deze profielen!

Op internet stak een storm van protest op over deze handelswijze. Bozeman heeft zich inmiddels gehaast te verklaren dat het niet meer naar deze gegevens vragen zal.