Maakt het uit waar je je handtekening zet op een formulier? Ja, wie bovenaan eerst tekent, vult formulieren eerlijker in. Op het moment dat je je handtekening zet onder een formulier, besef je weer even extra goed wie je bent en welke waarden je belangrijk vindt. Dat maakt uit bij het invullen van formulieren, zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Lisa Shu. "Veel mensen willen goed zijn en goed doen. Maar ze hebben soms steuntje nodig", aldus Shu tegen het blad Wired. De psycholoog deed tests met formulieren waarbij je bovenaan meteen je handtekening moet zetten, vóór de verdere invulling. Dat gebeurde onder meer bij verzekeringsformulieren voor auto's. Uit de studie bleek onder meer dat deelnemers die hun handtekening onderaan zetten gemiddeld 3.200 kilometer minder opgaven bij het noteren van de kilometerstand van de auto, vergeleken met degenen die meteen bovenaan tekenden. Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met Amerikaanse autoverzekeringsmaatschappij. De resultaten omvatten geen checks van het daadwerkelijk gereden aantal kilometers. Maar gegeven de prikkel om een lagere kilometerstand te rapporteren in verband met de verzekeringspremie, zagen de onderzoekers de grote rapportageveschillen toch als een indicatie van moraal.