De Chinese overheid heeft onlangs bekend gemaakt dat ingaande het nieuwe schooljaar dansen een verplicht bijvak is geworden. Tijdens de pauze of na schooltijd is de leerling verplicht een danscursus te volgen, dit vanwege een toename van kinderen die kampen met overgewicht. Men pleit dat de hoeveelheid huiswerk verminderd moet worden, om zodoende de leerlingen meer tijd voor beweging te geven.
Een ander plan van het ministerie van Onderwijs is de toelating tot universiteiten afhankelijk te maken van een fitnesstest, alleen de winnaars gaan door naar de fel begeerde studieplaats.