Een Chinese middelbare school heeft geprobeerd een 15-jarige corpulente leerlinge weg te pesten. Ze werd herhaaldelijk verteld dat ze te dik was voor