“Germund Hesslow, hoogleraar Neurofysiologie, heeft jarenlang een cursus ‘Erfgoed en milieu’ gegeven in het medische programma. De cursus benadert genderverschillen vanuit een biologisch perspectief. Dit werd soms in twijfel getrokken door sommige studenten, die verrast zijn door het feit dat het onderwijs niet gebaseerd is op de genderwetenschappelijke benadering die wordt gehanteerd in de politiek en in de rest van de samenleving. Hesslow gebruikt uitsluitend empirisch onderzoek waaruit blijkt dat er statistische sekseverschillen zijn in gedragingen die biologisch gefundeerd zijn en niet kunnen worden beschouwd als pure sociale constructies.

De zaak komt nu op de voorgrond omdat het universiteitsbestuur Hesslow aanspoorde om zich te verontschuldigen voor sommige formuleringen over homo- en transgendermensen.

Hesslow vreest dat sommigen in het bestuur hem nu willen vervangen al. Dit ondanks het feit dat er verder geen kritiek is op de materie.”