Het waterpeil in de Eendragtspolder wordt geleidelijk verhoogd. Dit gaat ten koste van vogelbroedplaatsen. De peilverhoging is nodig om te voldoen aan wedstrijdeisen van de internationale roeibond, die in augustus het WK roeien houdt op de Willem-Alexander Baan in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen.

Voor grote internationale roeiwedstrijden eist de internationale roeibond (FISA) dat een roeibaan ten minste 3 meter diep is. Dat haalt de Willem-Alexander Baan niet. De geleidelijke verhoging van het peil gebeurt in overleg met de natuur- en vogelwacht Rotta. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna.

Door vroeg te beginnen met de peilverhoging kan de natuur zich daarop aanpassen. De eilanden in het plasgebied, waar de roeibaan in ligt, staan nu al onder water. Recreanten kunnen de fiets- en wandelpaden gewoon blijven gebruiken. Dit geldt ook voor de graspaden langs de dijk.

Vogels, zoals de witte stern en ganzen, kunnen komend voorjaar echter niet broeden op de eilanden. De verwachting is dat een deel van hen het plasdrasgebied in de Eendragtspolder als alternatieve broedlocatie kiest.

"Het is goed dat al voor het broedseizoen de geleidelijke peilverhoging is gestart,'' zegt Hans Sanders, voorzitter van Rotta. "De eilanden staan nu onder water en het is een ander soort gebied geworden. Voorheen zag je er zo'n 750 kokmeeuwen en allerlei andere vogels. Of die allemaal in de buurt blijven is afwachten.''

Rotta wil bij de gemeenten Zuidplas en Rotterdam pleiten voor het afzetten van een deel van het plasdrasgebied voor bezoekers en een hondenuitlaatverbod op die plek. "Als compensatie voor de broedende vogels.'' Met de roeiers heeft hij geen problemen. "Roeiers gaan goed met de natuur om.''