Janmartin Rahder, vrijwilliger van Sovon Vogelonderzoek, houdt hun broedsucces al jaren in gaten. Niet op verlaten strandjes aan zee of de rivier, maar op De Herven, De Rietvelden en De Maaspoort. Vooral uitgestrekte daken met kiezelstenen zijn in trek.

Op het bloedhete dak van vrieshuis Vriesoord aan de Larenweg zitten tientallen visdiefjes bij elkaar in een kolonie. Op een hoger gelegen dak zit ook nog een nest van een scholekster.

Van nature broeden kustvogels op kiezelstrandjes, opspuitingen, dat soort locaties. Daar zijn ze kwetsbaar voor vossen, ratten, loslopende honden, katten. Daar hebben ze op een dak geen last van. Dakbroeders brengen ook veel jongen groot. ,,In grondkolonies visdiefjes geldt een broedsucces van 0,5 jong per nest. Voor het voortbestaan als soort is 0,8 jong nodig. Op het dak komt 1,5 jong per nest tot uitvliegen.

Maar onze bedrijfsdaken zijn niet van onschatbare waarde. ,,Daarvoor zijn dakkolonies nog te klein qua aantal en omvang. Den Bosch herbergt wel de grootste dakkolonies van Brabant. Dat is allemaal te danken aan de waterrijkdom; Maas, Aa en Dommel, de vele zandwinningsplassen, stadswateren en sloten in het buitengebied.

De jonge visdieven (pullen) op het dak van Caterpillar aan de Sigarenmakersstraat op bedrijventerrein De Herven hebben het zwaar met de huidige hitte. De bekkies staan wijd open om warmte kwijt te raken. Rahder ziet hier af van een grondige telling. ,,Het is belangrijker dat de ouders er snel weer bij kunnen om ze te beschermen tegen de zon.

Hitte is een van de grootste gevaren. ,,Wat kleine rioolbuizen of pallets zouden mooi zijn. Kunnen ze schuilen, ook tegen roofvogels, kraaien en meeuwen. Op dit dak kruipen de pullen onder de rand van de lichtkoepels. Hier zitten 44 nesten.
Foto