Een grote groep watervogels is op een parkeerterrein van een Wal-Mart in Utah aan hun eind gekomen.
De vogels dachten waarschijnlijk dat de parkeerplaats een waterplas was, waarna de vogels in grote getale tegen het asfalt aan smakte. Op andere plekken in de buurt werden ook veel dode vogels gevonden.
De futenkolonie was hoogst waarschijnlijk in de war door de stadsverlichting. Deze weerkaatste tegen lage wolken terug op het asfalt, waardoor het parkeerterrein eruit zag als een waterplas. Niet alle futen zijn dood, ongeveer tweeduizend vogels heeft men weten te redden.
De groep vogels was op weg naar Mexico om daar te overwinteren.