Natuurgebied de Workumer Bûtenwaard langs het IJsselmeer in Friesland krijgt een 'stormbroedkering.' Die moet broedende vogels beschermen tegen hoog water van het IJsselmeer.

Duizenden vogels broeden in het honderd hectare grote gebied. Het gaat om weidevogels en kolonievogels als visdiefjes en kokmeeuwen. De Workumer Bûtenwaard komt nu nog elk voorjaar regelmatig onder water te staan. Daarbij verdrinken veel kuikens en gaan eieren verloren.

De Friese natuurorganisatie It Fryske Gea wil oude slenken in het gebied uitdiepen, om ze geschikt te maken voor trekkende vissen uit het IJsselmeer. Met de grond die daarbij vrijkomt, wordt langs het natuurgebied een kleine dijk aangelegd, schrijft Omrop Fryslân.

De dijk krijgt gaten, zodat de slenken een open verbinding hebben met het IJsselmeer. De gaten kunnen worden afgesloten bij hoog water, zodat een soort stormvloedkering ontstaat waar de vogels veilig achter kunnen broeden.