In 1999 waren drie grafplunderaars aan het zoeken in een woud dichtbij Nebra, een 180 km ten zuidwesten van Berlijn, Duitsland. Ze gebruikten gigantische metaaldetectors toen ze plotseling een ongelofelijke schat vonden. Deze streek is bekend als n van de plaatsen die de oudste menselijke nederzettingen bevatte van West-Europa.
Dit maal was de buit niet gering: twee bronzen zwaarden, twee bijlen, een beitel, stukken van armbanden en een bronzen schijf met gouden versieringen. Dit laatste stuk was het meest waardevolle en de rovers beseften dit. Wat ze toen nog niet wisten is dat deze schijf n van de belangrijkste archeologische vondsten ter wereld was.
De schijf in kwestie is nu De Nebra Sky Disk genaamd en volgens de UNESCO, is het de oudste afbeelding van een kosmisch fenomeen in de hele wereld. De schijf is 30 cm in diameter en weegt 2,2 kg. De achtergrond is blauwgroen en versierd met gouden stukken die een maan lijken voor te stellen, de zon (of misschien zelfs een volle maan) en sterren, zelfs naar hoge waarschijnlijkheid de sterrencluster Pleiaden.
De symbolen zijn duidelijk afkomstig van het oude Europese geloof dat de zon de levensbrenger was van al het leven in Europa. De maan zou dan weer staan als symbool voor de tijd. De Pleiaden waren gebruikt door landbouwers en oude beschavingen in Mesopotami en het Oude Griekenland als referentiepunten voor navigatie en seizoenenbepaling.
Deze schijf bevat ongelooflijk veel informatie en een kennis van astronomische fenomenen. Het is een echte archeologische openbaring. De schijf zou na onderzoek geraamd zijn op 3.600 jaar oud en is authentiek.
Vele beschavingen hadden een kennis van de astronomie, maar het is opmerkelijk dat deze schijf werd gevonden in donker Europa en afkomstig is uit de Bronstijd. Van beschaving was hier nog geen sprake. De andere voorwerpen in het gebied getuigen van een primitieve samenleving, maar deze schijf is een onverklaarbare uitzondering. Deze schijf is zonder twijfel afkomstig van iemand die bijzondere intellectuele gaven had, en ver vooruit was op zijn tijd. Deze schijf stelt de wetenschappelijke wereld voor heel wat onbeantwoorde vragen en is een echt archeologisch enigma.
Foto