UTRECHT - In de Utrechtse wijk Hoograven is op een bouwterrein een vlechtwerk van wilgentenen gevonden van waarschijnlijk drieduizend jaar oud. Ook zijn restanten aangetroffen van de Romeinse Limesweg.
De archeologische vondsten zijn gedaan voorafgaand aan de bouw van de Brede School Duurstedelaan. De bouwwerkzaamheden lopen geen vertraging op. Vrijdag brengen verschillende schoolklassen uit Hoograven een bezoek aan het terrein.
Duizenden soldaten en honderden koeriers moeten zich in de Romeinse tijd over de Limesweg bewogen hebben, die vooral voor troepenverplaatsing en snel berichtenverkeer zal zijn gebruikt. De aanleg van de weg was een groots infrastructureel werk waar de Romeinen veel tijd en energie in hebben gestoken. Veel materialen werden uit plaatsen van ver buiten Utrecht aangevoerd.
Zo blijkt uit de vondst van een dakpanstempel dat er bij de aanleg van de weg in Hoograven puin is gebruikt van een fort in het Duitse Xanten, dat tijdens de Bataafse Opstand in het jaar 69 werd verwoest. Ook het grind, het belangrijkste onderdeel van het wegdek, werd per schip aangevoerd om vervolgens met karrenvrachten vol naar de juiste plek te worden gebracht.
De nieuwe vondst van Limesweg-restanten in Hoograven onderstreept dat de Romeinse weg veel wijken in Utrecht met elkaar verbindt, zoals Leidsche Rijn en Kanaleneiland, en Hoograven en Lunetten. De gemeente wil deze historische lijn de komende jaren voor en met de scholen en wijkbewoners zichtbaar maken.
Het vlechtwerk van wilgentenen dat is gevonden, is goed geconserveerd en volgens kenners vakkundig gemaakt. Het is minimaal 38 meter lang en ongeveer een meter breed. Het vlechtwerk is gemaakt van dunne en opvallend regelmatig gevormde wilgentenen. Dit duidt erop dat het om gecultiveerd hout gaat.
De functie van het opvallende lange vlechtwerk is nog niet bekend. Verder onderzoek moet dat duidelijk maken. Dat geldt ook voor de precieze datering. Waarschijnlijk stamt het vlechtwerk uit de bronstijd, waarmee de bewoningsgeschiedenis van Hoograven drieduizend jaar teruggaat in de tijd. Het is daarmee een van de oudste bewoningssporen die ooit in de gemeente Utrecht is gevonden.