In Nieuw-Zeeland werd een boekhoudster door haar baas aan de deur gezet omdat die haar manier van emailen irritant vond. Wie mail je wat en op welke manier? Emailen blijft een gevaarlijke bezigheid. Niet alleen de inhoud van een email (klassieke voorbeelden zijn het beledigen van de baas of het verspreiden van schunnige plaatjes) kan de argeloze medewerker zijn baan kosten. Ook de manier waarop een email is geschreven, kan tot ontslag leiden. In Nieuw-Zeeland werd een boekhouder door haar bedrijf ontslagen omdat haar emails volgens de baas te ‘schreeuwerig’ waren. De vrouw tikte haar teksten in hoofdletters. Passages die ze extra onder de aandacht wilde brengen, markeerde ze in het rood of geel, of typte ze in vette letters.
In de rechtszaak die de vrouw aanspande om haar ontslag aan te vechten, oordeelde de rechter dat het bedrijf haar niet had mogen ontslaan. Dit omdat de onderneming geen stijlboek hanteert waarin het schrijven in kapitalen verboden wordt. Ze kreeg een schadevergoeding toebedeeld.
Echter: haar baan is de vrouw wel kwijt. Bovendien kreeg het bedrijf inhoudelijk van de rechter geen ongelijk. Hij oordeelde dat haar manier van emailen wel degelijk als provocatief kon worden gezien. De zaak bewijst maar weer dat het opletten geblazen is wat je op internet zet, en hoe je dat doet. In het Verenigd Koninkrijk zijn recent bij meerdere bedrijven werknemers ontslagen die op sociale netwerksites als Facebook hun baas hadden beledigd, of hun baan saai hadden genoemd.