Een aantal sekslijnen is door telecomtoezichthouder OPTA gesloten omdat de nummers werden misbruikt voor oplichting en chantage.
De OPTA heeft onderzoek laten doen naar het crimineel verleden van de eigenaren van de sekslijnen op grond van de Wet Bibob. Deze wet is ingevoerd om bedrijven en personen met een vergunning te kunnen doorlichten. Uit het onderzoek bleek dat er een groot risico was dat de nummers werden gebruikt om mensen op te lichten.
De bellers van de sekslijnen werden gechanteerd als ze de nummers belden. Ook kregen bellers te horen dat het telefoontje vanaf een bepaald moment kosteloos was, terwijl die aan het lijntje werd gehouden en toch belkosten maakte.
Omdat de Bibob-procedure werd toegepast, maakt de OPTA niet bekend om welke nummers het gaat. Het uitgebrachte advies kan nog twee jaar lang gebruikt worden om de betreffende persoon geen nieuwe nummers toe te kennen.