In China hebben twee leerkrachten wel veel over voor hun leerlingen. Elke morgen dragen ze hun studenten over de rivier naar de school, en dat al 25 j