Postbedrijf Sandd heeft een postbezorger in Rotterdam ontslagen die mensen waarschuwde voor een nep-factuur van de Kamer van Koophandel die hij bij hen bezorgde. De man had in de media waarschuwingen voor de factuur gelezen en ontdekte de brieven ook bij de post die hij moest bezorgen, meldde RTL Nieuws donderdag.

Hij belde zijn werkgever om deze te waarschuwen voor de praktijken van de verzender. Maar die liet weten dat het postbedrijf de inhoud van de post niet mag controleren en dat hij gewoon zijn werk moest doen. Daarna besloot de man de mensen zelf te waarschuwen en op eigen houtje de brieven te voorzien van een sticker. Dat kostte hem zijn baan, te meer omdat hij zijn baas liet weten ook in de toekomst "vanwege zijn geloofsovertuiging" zo te zullen handelen.

Sandd wijst erop dat in Nederland het briefgeheim bestaat. Dat bepaalt dat niemand, ook de postbezorger niet, naar de inhoud van een brief mag kijken. Ook mag de bezorger niets aan poststukken veranderen en mogen postverspreiders niet naar eigen inzicht bepalen wat wel en wat niet verspreid mag worden, aldus Sandd.