In het tv-programma EenVandaag heeft hoogleraar Andries Hoitsma gepleit voor het geven van geld aan mensen die tijdens hun leven een nier willen afstaan. De overheid zou hen moeten belonen met 50.000 euro. Nu is het verboden om geld te ontvangen voor het geven van een orgaan voor transplantatie, maar hij vindt dat de wet daartoe moet worden veranderd.
In Nederland overlijden per jaar een paar honderd patiënten die op de wachtlijst staan voor orgaantransplantatie. Er is een groot gebrek aan donoren en bruikbare organen, maar Hoitsma verwacht dat dit probleem kan worden opgelost door de burgers goed te betalen voor het afstaan van een orgaan. Daarnaast ontdekte de redactie van het tv-programma adverten- ties van minstens acht personen die bereid zijn bij leven een nier af te staan.