Volgens de Alzheimer Association of New York vertoont het aantal aanvragen voor een uitkering op basis van het Plan 88 een grote stijging. Op grond van dit plan kunnen demente oud-spelers van de National Football Leage (NFL) een uitkering krijgen van maximaal 88.000 dollar per jaar. Sinds het plan in februari tot stand is gekomen hebben al 54 spelers een uitkering gekregen. Het Bert Bell Pensioenfonds heeft al 9.000 oud rugby spelers onderzocht en inmiddels zijn daar al 103 potentiële kandidaten uit naar voren gekomen. Er blijkt een oorzakelijk verband te bestaan tussen hoofdletsel tijdens het rugbyspel en het later optreden van hersenziektes, zoals de ziekte van Alzheimer.