Sommige scholen in Engeland hebben de Holocaust uit hun lesprogramma verwijderd om te voorkomen dat leerlingen met een islamitische achtergrond zich beledigd voelen, zo blijkt uit een onderzoek van de Britse regering. Het onderzoek heeft aangetoond dat verscheidene leraren aarzelen om over de Holocaust les te geven, uit angst leerlingen te beledigen die om godsdienstige redenen de Holocaust ontkennen. Naast de Holocaust worden soms ook de kruistochten uit 11e eeuw naar Jeruzalem weggelaten in de lessen, omdat deze niet in overeenstemming zouden zijn met wat er in de lokale moskee gezegd wordt. Veelal zijn de leraren die deze onderwerpen niet in hun lesstof opnemen bang geconfronteerd te worden met antisemitische ideeën en reacties van de leerlingen. De uitkomst van het onderzoek heeft er toe geleid dat men nu beweert dat het lager en middelbaar onderwijs in Engeland een werktuig om politieke correctheid te promoten is.