Malta heeft een tekort aan politieagenten. Dat komt doordat meer dan de helft van de agenten gearresteerd is voor sjoemelpraktijken. Momenteel moeten manschappen uit andere sectoren de verkeerseenheid versterken.

Na een tip van een klokkenluider bleek dat dertig van de in totaal vijftig verkeersagenten op Malta drie jaar lang overuren hebben aangegeven die ze in werkelijkheid nooit uitvoerden. Daarnaast vroegen sommige agenten ook onkostenvergoedingen aan voor ritten die nooit zijn uitgevoerd. Hierdoor werden ze gedurende drie jaar meer betaald dan waar ze eigenlijk recht op hadden. Het gaat voornamelijk om motoragenten, maar ook het hoofd van de verkeersafdeling zou bij de zaak betrokken zijn, meldt nieuwswebsite Reuters.

Inwoners van Valetta, de hoofdtad van Malta, merken dat er minder agenten op straat zijn dan gewoonlijk. Om voldoende agenten op straat te voorzien, worden manschappen uit andere afdelingen overgeplaatst naar de verkeerseenheid. Premier Robert Abela zegt dat het een goed teken is dat de politie onderzoek uitvoert binnen de eigen rangen. “Dit bevestigt dat onze politiemacht goed functioneert.”