Een groep van zo'n twintig vluchtelingen uit de lokale opvang in Leusden mag deze week niet meelopen met de avondvierdaagse. Ook burgemeester Annemieke Vermeulen kon met een vurig pleidooi het bestuur niet vermurwen.
Volgens het bestuur is het te kort dag om de groep, die ze beschouwt als een risicogroep die extra maatregelen vereist, te laten meewandelen. ,,Als de groep zich eerder dan vorige maand had gemeld, waren we in staat geweest dat te regelen. Wij kunnen dit onmogelijk binnen een maand organiseren," aldus avondvierdaagse-voorzitter René van der Salm.

,,Wij hebben twee weken geleden aangegeven dat de groep niet mee kan wandelen. Een paar jaar geleden gaven verstandelijk gehandicapten ook vlak voor de vierdaagse aan te willen meelopen. Toen hebben we ook nee gezegd. Wij willen het graag ruim van tevoren kunnen organiseren en maatregelen treffen.''

Nynke Minnema, een van de mensen achter het initiatief om de ongeveer twintig volwassenen en kinderen mee te laten lopen, vindt het besluit van het bestuur erg jammer. ,,Wij hebben als eerste de gemeente benaderd en die vond het een erg leuk idee als de vluchtelingen zouden meedoen. Ze wilde het zelfs bekostigen. Maar toen we naar het bestuur van de vierdaagse stapten, werd de deur dichtgegooid. Dat wilde het gesprek niet eens aangaan. Wat heb je nou aan extra organisatie als er een kleine groep mensen meeloopt? Wij weten het niet."

Burgemeesterswoordvoerder Marrit van der Scheer laat weten dat de gemeente het besluit betreurt. De burgemeester heeft de groep donderdagavond uitgenodigd om op een feestelijke manier het defilé van de vierdaagse af te nemen.