CALLINGTON - Op een school in deze Engelse plaats mogen de leerlingen elkaar niet meer omhelzen tijdens de pauzes op het schoolplein. Aanleiding is, dat er veel leerlingen te laat in de les verschenen. Een andere reden is, dat volgens de directie sommige leerlingen niet gediend zijn van persoonlijke aanraking. Er is enige commotie ontstaan door dit besluit. Gemeenteraadslid Kath Pascoe heeft zelf twee kinderen op de middelbare school en vindt de houding van het schoolbestuur onzin. Kinderen kunnen beter knuffelen dan vechten, zo stelt zij. Verder wordt er door de gemeenteraad aan getwijfeld of het te laat komen daadwerkelijk door langdurige omhelzingen veroorzaakt worden.