De online veiling van het karkas van een potvis in Canada is maandag door eBay ingetrokken. 'Dit type transactie druist in tegen ons beleid',