Fietsers zijn 'maatschappelijke parasieten' en zorgen er voor dat er minder van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt. Dat vindt het Arnhemse raadslid Ton van Beers (Lokale Partij Arnhem). Het liefst zou hij daarom een 'fietsbelasting' willen invoeren in Arnhem. Daarmee zouden verdere bezuinigingen voorkomen moeten worden. Van Beers schat dat er in Arnhem zo'n 170.000 fietsen staan. "Met een tientje per jaar verdeeld over die 170.000 fietsen levert dat zo 1,7 miljoen euro op, zodat veel bezuinigingen niet meer nodig zijn." Het raadslid kreeg gisteravond op het Arnhemse stadhuis de lachers op zijn hand met zijn voorstel. Niemand toonde zich bereid Van Beers te steunen. Fietsers zouden gratis fietspaden en gratis stallingen krijgen zonder dat er wat tegenover staat. Dat vindt Van Beers een schande, net als het feit dat mensen in crisistijd aangewezen zijn op voedsel- en kledingbanken. Arnhem zou te weinig aan armoedebestrijding doen.