Ambtenaren van de regering van Schotland hebben serieus voorgesteld om een wegenbelasting voor fietsers in te voeren. Het plan om fietsers, net als gemotoriseerd verkeer, te laten betalen voor het gebruik van het wegennet, staat in een document waarin de visie van de Schotse regering inzake het fietsen wordt gegeven. Volgens het ontwerp van het Cycling Action Plan for Schotland (CAPS) dat onlangs openbaar is gemaakt, is het de bedoeling dat tegen het jaar 2020, tien procent van alle reizen in Schotland per fiets zal gaan. Maar daardoor wordt de vraag actueel of fietsers niet moeten gaan bijdragen aan het onderhoud van de wegen. Als het plan wordt ingevoerd, moeten alle fietsers hun fiets laten registreren bij de plaatselijke overheid en maandelijks belasting gaan betalen, net als de bestuurders van motorrijtuigen.