Hoe kun je als raadslid voorkomen dat je moet stemmen over een besluit waar je zelf tegen bent, maar waar de fractie voor is?
Raadslid Felix van Beek in de gemeente Skarsterl‚n gebruikte een list omdat hij niet wilde stemmen over de komst van een supermarkt in Joure. Als voorzitter van de ondernemersvereniging is hij tegen de komst van de supermarkt, terwijl zijn partij, de VVD, voor is.
Volgens de burgemeester mocht Van Beek zich niet onthouden van stemming, maar hij zei ook "dat het anders zou zijn als iemand een diarreeaanval krijgt". En dat gebeurde dus ook. Van Beek trok zich tijdens de stemming terug op het toilet en miste daardoor de stemming.