De Rijswijkse wethouder Bolte moest wel ernstig met de handen in het haar hebben gezeten toen hij een advertentie in de krant plaatste.
Na een hoop voorbereidende gesprekken in 2001 hakte de gemeente uiteindelijk de knoop door voor het bouwen van een jongeren hangplek. De gemeente kreeg al vlot door dat de lokatie van plaatsing, aan de Jacob van Offwegenlaan, niet gelukkig was gekozen. Omwonenden vreesden dat het bouwsel, twee halve theekoepels, voor meer overlast zou gaan zorgen. Dat was een ongegronde angst, na het plaatsen bleef de hangplek er verlaten bij staan. Een hangjongere gaf aan dat de plek te klein is en de politie ze toch blijft wegsturen. Ze blijven liever onder het balkon van het oude stadhuis hangen. De hangplek heeft een kleine 44.000 euro gekost, staat te koop teab, en wat de eventuele koper ervoor zal bieden is nog maar af te wachten. Foto