Planetary Resources heet de nieuwe onderneming die dinsdag details over de plannen ontvouwde. Het klinkt als science fiction, maar de oprichters zijn uiterst serieus. Volgens hen zijn er zo’n 9.000 asteroïden bekend die zich relatief dichtbij van de aarde bevinden, waarvan er zo’n 1.500 net zo makkelijk benaderbaar zijn als de maan. (Asteroïden, ook wel planetoïden genoemd, zijn een soort mini-planeten). Die 1.500 noemen de ondernemers ‘het laaghangende fruit’ in de ruimte. Sommige van die asteroïden zouden namelijk een schat aan waardevolle schaarse grondstoffen bevatten. Eén bekende asteroïde, met zo’n 500 meter doorsnede, zou meer platinum bevatten dan er ooit op de aarde gewonnen is. Dat impliceert dat er miljarden voor het oprapen liggen in de ruimte. Peter Diamandis, mede-oprichter van Planetary Resources zei dinsdag: “Veel van de op aarde zeldzame metalen en mineralen zijn in de ruimte in bijna oneindige hoeveelheden aanwezig.” Als we erin slagen om deze te winnen, kunnen de kosten van allerlei producten, zoals in de micro-elektronica omlaag. En de lagere kosten zullen leiden tot veel meer toepassingen met die materialen. Ook water rekent Planetary Resources tot een essentiële grondstof. De oprichters willen asteroïden met water gebruiken als bruggehoofd. Het kan dienen als zuurstof en bevoorrading voor ruimtemissies. Het bedrijf is nu bezig met het maken van ruimte-apparatuur die kan inventariseren welke asteroïde het meest interessant zijn om te ontginnen. Andere apparatuur, waar het bedrijf ook al mee bezig is, moet de daadwerkelijke winning voor zijn rekening nemen. Planetary Resources is een van de eerste commerciële ruimtebedrijven. Onduidelijk is wie aanspraak kan maken op de rijkdom in de ruimte. Is het landjepik of wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het bedrijf zelf spreekt over een ‘een moderne goudjacht’.