(Vervolg op dit artikel) Een motie om het probleem rond een huis zonder adres in Wedde op te lossen heeft het net niet gehaald in de gemeenteraad van Bellingwedde. Met 6 tegen 5 stemmen werd de motie verworpen. Het huis heeft al vijf jaar geen officieel adres, omdat een vroegere weg in de loop der jaren is verdwenen. In de motie van de PvdA wordt er op aangedrongen een einde te maken aan deze langslepende kwestie. De collegepartijen willen daar niet aan, omdat er nog juridische procedures lopen.
Foto