Op het straatnaambordje aan het huis van Jim en Marian de la Combé in Hooge Zwaluwe staat 'Thijsseweg'. Maar enkele meters verderop, in het deel van de straat op Wagenbergs grondgebied, staat een bord met daarop 'Thijssenweg'. Welke klopt? Zes vragen aan de gemeente Drimmelen over deze straat.

Woordvoerster gemeente Drimmelen: ,,De juiste benaming van de straat is nu Thijssenweg. Vroeger heette het Hooge Zwaluwse deel Thijsseweg en het Wagenbergse deel Thijssenweg.''

Johan van der Made (71) uit Wagenberg deed decennia onderzoek voor de heemkring. ,,De naam 'Thijsseweg' wordt al honderden jaren in de volksmond en in gemeentelijke archieven gebruikt. Het gaat zelfs terug naar de vijftiende eeuw. De straat is vermoedelijk vernoemd naar een inwoner. Op de oudste kadasterkaart van dit gebied (uit 1820) staat 'Tijsscheweg'."

Waarom hadden de dorpen vroeger een eigen benaming voor deze straat?
Van der Made: ,,Dat is waarschijnlijk misgegaan in 1953. De gemeentes Terheijden en Hooge Zwaluwe hebben toen de straatnaambordjes gemaakt, elk anders. Misschien gewoon een administratieve fout. Aangezien het gemeentegrenzen waren, maakte dit niet uit. In 1996 is het één gemeente geworden en werd het pas een probleem."

Waarom is de naam nu aangepast?
Woordvoerster gemeente: ,,Uit praktische overweging is ervoor gekozen om beide delen van de straat gelijk te trekken."

Hoeveel jaar geleden is deze verandering doorgevoerd?
Sinds 9 april 2009 is de officiële naam Thijssenweg.

Moet het bordje met daarop Thijsseweg dan niet weggehaald worden?

Woordvoerster: ,,Het officiële straatnaambord geeft de naam: 'Thijssenweg' weer. Er blijkt echter inderdaad aan de overzijde van het 'nieuwe' bord nog een oud bord op een particuliere woning met de naam 'Thijsseweg' te hangen. Dit stamt nog uit de tijd voor de herindeling van de gemeente. We zullen contact opnemen met de bewoners van dit pand om in overleg dit bord te vervangen of bord te verwijderen."
Foto