De Universiteit van Leipzig gaat in principe de vrouwelijke titel 'Professorin' gebruiken voor alle hoogleraren, ongeacht geslacht. Als er een meervoud moet worden gebruikt, zal dat 'Professorinnen' zijn, met de voetnoot dat er ook mannelijke hoogleraren mee worden bedoeld.
Het gebeurt vaker dat instellingen proberen taalgebruik sekse-neutraal te maken, om vrouwen niet te discrimineren. De maatregel in Leipzig gaat een stap verder. Eigenlijk is het besluit het gevolg van een grap. Een mannelijke hoogleraar stelde de verandering voor om een eind te maken aan het voortdurende debat over welke titel gebruikt moet worden. Tot zijn verbazing ging de universiteitsraad ermee akkoord. Critici noemen het een voorbeeld van doorgeslagen feminisme en zeggen dat de taal aanpassen geen gedragsverandering zal bewerkstelligen. Rector Beate Schücking wijst er echter op dat de vrouwen aan de universiteit in de meerderheid zijn, met 60 procent van de studenten en 40 procent van het personeel.