Het Vlaamse ambtenarenblad met de toepasselijke naam 13 heeft slecht nieuws voor haar trouwe lezers. "Als moderne ambtenaar bent u volledig mee met de sociale media", begint het artikel in 13. "En dus hebt u een Facebookaccount en twittert u ook, al dan niet voor het werk." "Omdat u zo veel mogelijk mensen wilt bereiken, twittert u ook in meerdere talen. Maar mag dat wel als Vlaams ambtenaar? Of mag u alleen in het Nederlands twitteren? En wat als u een Engelstalige retweet doet?" De antwoorden geeft Thomas Leys van het Steunpunt Taalwetwijzer. "De taalwetgeving geldt voor alle berichten en mededelingen van de Vlaamse overheid, dus ook voor wat verschijnt op Twitter, Facebook en andere sociale media", zegt Leys. "In het Nederlandse taalgebied worden berichten en mededelingen voor het publiek uitsluitend in het Nederlands gesteld", zegt Leys. "Anders gezegd: wie twittert vanuit zijn functie als Vlaams ambtenaar, of als entiteit van de Vlaamse overheid, moet dat in het Nederlands doen. Wie dat niet doet, riskeert disciplinaire straffen. Die variëren van een berisping tot, in heel ernstige gevallen, ontslag." Alleen als het doelpubliek anderstalig is of als de tweet een internationale context heeft, mag een ambtenaar in een andere taal twitteren. Ook het retweeten van anderstalige berichten mag niet. "Als u anderstalige berichten opnieuw twittert, werkt u mee aan het verspreiden van informatie die niet conform de taalwetgeving is opgesteld", zegt Leys. "Diegene die het oorspronkelijke bericht heeft verzonden, geniet misschien wel de taalvrijheid, de overheid die het bericht citeert, moet de taalwetgeving respecteren", meldt het ambtenarenblad streng. Maar er is een lichtpuntje: "Als privé-persoon kunt u kiezen in welke taal u twittert."