Een recent rapport van NASA heeft dit agentschap in conflict gebracht met zijn eigen klimatologen. De nieuwe meetresultaten van NASA bewijzen nl. dat als gevolg van kooldioxide in de lucht, de aarde juist afkoelt. Het NASA onderzoekscentrum Langley heeft gegevens verzameld, waaruit blijkt dat de zogeheten broeikasgassen in feite 95% van de schadelijke zonnestraling tegenhouden, zodat deze straling de aarde niet bereikt. De gegevens werden verkregen met SABER (Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry). SABER meet de infrarode uitstraling van de buitenste atmosfeer van de aarde (de thermosfeer), en in het bijzonder de uitstraling als gevolg van kooldioxide (CO2) en stikstofmonoxide (NO). Deze twee bestanddelen blijken een belangrijke rol te spelen in de energiebalans in de lucht ver boven het oppervlak van onze planeet.
Het Langley onderzoekscentrum van NASA heeft aangetoond dat de thermosfeer zo'n 26 miljard kWh aan energie van de zon ontvangt tijdens een uitbarsting van zonneactiviteit, maar dat 95% hiervan door de werking van CO2 en NO weer direct teruggestuurd wordt, de ruimte in. Deze nieuwe ontdekking staat loodrecht op de kern van de zgn. broeikasgastheorie, die beweert dat meer CO2 meer opwarming van de aarde veroorzaakt. De nieuwe onderzoeksresultaten van NASA bewijzen juist het tegendeel, hetgeen een grote teleurstelling is voor de klimatologen van NASA, onder wie dr. James Hansen van het GISS instituut van NASA - die vermoedelijk om deze reden ook NASA heeft verlaten. Ook het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) worstelt met de pauze in de opwarming van de aarde, die nu al 17 jaar voortduurt, ondanks het feit dat in recente tijden het CO2 gehalte van de lucht met 40% is gestegen.