Amerikanen die kinderen willen adopteren zullen dat in de toekomst niet meer in Rusland doen door een Russische wet die vandaag unaniem werd aangenomen in de Russische senaat.
"In de eerste plaats is het natuurlijk idioot dat Amerikanen kennelijk met duizend tegelijk kinderen adopteren in Rusland, omdat Rusland daardoor het gevoel krijgt dat het door Amerika nog altijd als een soort derdewereldland wordt gezien", zegt Bernard Hammelburg
Demonstraties tegen de wet buiten het senaatsgebouw hielden niets uit. Eerder ging de Staatsdoema - de Russische Tweede Kamer - al akkoord. De omstreden wet wordt van kracht op het moment dat president Vladimir Poetin zijn handtekening eronder heeft gezet. Waarnemers zien de wet als vergelding voor een onlangs aangenomen Amerikaanse wet die iedereen die betrokken was bij de dood van de Russische advocaat Sergej Magnistski de toegang ontzegt tot de Verenigde Staten. Ze denken dat de nieuwe Russische wet de betrekkingen tussen Washington en Moskou verder onder druk zullen zetten. "In de eerste plaats is het natuurlijk idioot dat Amerikanen kennelijk met duizend tegelijk kinderen adopteren in Rusland, omdat Rusland daardoor het gevoel krijgt dat het door Amerika nog altijd als een soort derdewereldland wordt gezien", zegt buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. "De Magnistskiwet is de Russen zo in het verkeerde keelgat geschoten dat ze met een pesterijtje terug zijn gekomen." Magnistski was een Russisch jongetje dat stierf door verwaarlozing en mishandeling door zijn adoptievader. "Het is dus een opeenstapeling van eigenlijk idiote wetten die over iets anders gaan dan waar ze eigenlijk over horen te gaan: de handel tussen twee volwassen landen. Het is treiteren over en weer en beide presidenten zitten er klaarblijkelijk mee. Ook Poetin zal de wet met tegenzin ondertekenen." Van de geschatte 650.000 Russische wezen zaten er vorig jaar ruim honderdduizend in tehuizen. In 2011 adopteerden buitenlandse families 3.400 van deze wezen. Daarvan waren Amerikanen met 956 adopties de koploper. Het politieke geharrewar zet een beter leven voor veel kinderen op het spel, menen tegenstanders.