Volgens de man die ooit de Titanic vond is het bewijs geleverd dat er in de tijd van Noach inderdaad een zondvloed is geweest. Onderwaterarcheoloog Robert Ballard doet al jaren in de Zwarte Zee onderzoek voor de Turkse kust. Hij was oorspronkelijk op zoek naar sporen van oude beschavingen. Bij toeval ontdekte Ballard bij die naspeuringen een oude kustlijn op dik 100 meter diepte. Volgens de archeoloog bevestigt de vondst een al oudere theorie waarin de zondvloed niet een langzame langdurige stijging van het waterpeil was maar een vrij abrupte. In die theorie was de Zwarte Zee duizenden jaren geleden een zoetwatermeer dat niet in verbinding stond met de zoute wateren van de Middellandse Zee en de oceanen. Maar 12.000 jaar gelden was de aarde nog voor een groot deel bedekt met en dikke laag ijs. Dat ijs smolt en veroorzaakte uiteindelijk via een dal, de huidige Bosporus, een enorme vloedgolf die binnen de kortste keren het peil in de Zwarte Zee aanzienlijk verhoogde. Dat moet volgens Ballard de zondvloed zijn geweest die de kustlijn van weleer wegvaagde. De ark van Noach heeft Ballard niet gevonden en ook niet gezocht. Maar voor hem is het bewijs van een zondvloed wel geleverd en zou het verhaal over de Ark van Noach zomaar kunnen kloppen. Hij verwacht in ieder geval komende zomer in de Zwarte Zee meer sporen van een duizenden jaren oude beschaving te vinden. Misschien wel de beschaving van Noach.