Bij de petplicht voor mannelijke piloten van de Lufthansa is geen sprake van verboden discriminatie op basis van sekse. Dit heeft het gerechtshof in K