VANCOUVER - De leider van het chapter van de Hells Angels in Vancouver is diep geraakt. De 61-jarige Rick Ciarnello heeft zijn beklag gedaan bij een rechtbank over een serie nare ervaringen. Sinds een rechter de beruchte motorclub tot criminele organisatie heeft bestempeld, wordt hij door de lokale bevolking met de nek aangekeken. In restaurants vragen mensen, waar hij naast gaat zitten, om een ander tafeltje en het personeel van de supermarkt is niet meer aardig tegen hem. Ook op straat is hij niet langer de populaire bink, zoals hij zich vroeger voelde. De bikerleider voelt zich gediscrimineerd en is de mening toegedaan, dat zijn rechten en vrijheden zijn geschonden sinds de uitspraak van de rechter, dat Hells Angels geen lieverdjes zijn. Hij zoekt naar wegen om zijn goede naam en die van de club te zuiveren.