Minister Leers (Immigratie en Asiel) heeft drie homoseksuele Afrikanen een verblijfsvergunning geweigerd. De drie vrezen voor vervolging vanwege hun s