Bij veel uitvaarten is het hommeles onder de nabestaanden. Dat blijkt uit een steekproef onder Brabantse begrafenisondernemers. Bloemen worden van de kist gemept, families gaan met elkaar op de vuist in de aula en zelfs een overledene wordt in de kist nog bestolen van zijn ring.
De Brabantse begrafenisondernemers hebben het over 'horrorgebeurtenissen' aan het open graf. "Als opa nog in de aula staat, gaat de familie al op de vuist."
Hoewel verschillende ondernemers mee werkten aan dit precaire onderwerp, wilde niemand dat nog eens overdoen voor de camera of microfoon. Ondernemers zijn bang dat verhalen herleid kunnen worden en ook vinden ze het onethisch om over dit onderwerp naar buiten te treden. Sommige ondernemers vertellen dat er bij 75% van alle uitvaarten ruzie uitbreekt, anderen hebben het over slechts vijf procent. Er zijn er zelfs die beweren dat het bij 95% van de uitvaarten mis gaat.
Niet bang om over dit onderwerp te praten zijn zij die al de nodige uitvaarten hebben meegemaakt en ook op dit gebied het nodige hebben gehoord en gezien.
Om conflicten te voorkomen, raadt de branche aan om je persoonlijke wensen voor je uitvaart op papier te zetten. Van belang is wel dat nabestaanden weten waar ze 'het lijstje' kunnen vinden.