Moeten de biljarters van Blij Bejaard in Leeuwarden - bijna allemaal in het bezit van een rollator – verplicht folders bezorgen om hun vergoeding voor de inzameling van oud papier te houden?
,,Met de rollator'', zegt Clasien Faber (81), voorzitter van de overkoepelende bewonersvereniging, lachend. ,,Zie je het al voor je?'' De lokale PvdA heeft de kwestie aangekaart. Zij wil ‘maatwerk'.
De verplichting vloeit voort uit een nieuwe regeling. Bij flatgebouwen vergt de papierinzameling minder tijd. Van deze verenigingen eist de gemeente daarom een extra inspanning.