In Wales zinken steeds meer ouderen weg in bittere armoede. Dat blijkt uit een rapport van Age Cymru, een charitatieve instelling.

Ongeveer 14 procent van de mensen ouder dan 65 jaar in Wales is bijzonder arm. In heel het Verenigd Koninkrijk is dat percentage zelfs nog hoger, 16 procent.

Age Cymru komt ook met voorbeelden. Zo leeft een vrouw van 91 uit Swansea op twee gekookte aardappels per dag. Zij droogde en hergebruikte toiletpapier om geld te sparen. De straatarme weduwe leefde in angst uit haar flatje te worden gezet, schrijft The Guardian.

Rond de eeuwwisseling zijn er veel voorzieningen in het leven geroepen voor ouderen, zoals goedkoop openbaar vervoer, hulp bij het isoleren van woningen en extra uitkeringen voor brandstof in de winter. Maar toch gaat het nu erg slecht met ouderenhuishoudens.

Volgens het Age Cymru-rapport zijn ouderen kwetsbaar voor de stijging van de prijzen van vooral voedsel en brandstof. Voorts wordt er over gespaard geld momenteel maar weinig rente uitbetaald, wat veel pensioenen ondermijnt.