Iemand die twee keer meer verkeersboetes krijgt dan een ander, heeft een kans die méér dan twee keer zo groot is om betrokken te raken bij een verkeersongeluk. Al bij negen boetes per jaar is de kans op een ongeluk tien keer zo groot als bij één boete per jaar, blijkt uit onderzoek van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Swov).
Voor het onderzoek, waarover Trouw bericht, werden 115.000 kentekens uit een ongevallenbestand naast die van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) gelegd. Uit een eerder Canadees onderzoek was gebleken dat de verhouding tussen bekeuringen en de kans op verkeersongelukken ongeveer evenredig was. Nu blijkt die kans echter veel sterker toe te nemen. Bij zeventien boetes is bijvoorbeeld de kans op een ongeluk niet zeventien keer, maar honderd keer zo groot.
Opvallend is overigens het aantal boetes dat soms op een kenteken staat. Zo vonden de onderzoekers diep in de krochten van het CJI een kenteken met het illustere aantal van 730 bekeuringen. Of het daarbij steeds om dezelfde bestuurder gaat, is niet bekend.