Meisjes van allochtone origine en gelovige meisjes vertonen meer seksueel risicogedrag, hebben minder kennis van anticonceptie en hebben minder seksuele ervaring.
Dat blijkt uit een masterscriptie van Dr. Hannah De Ruelle, onder leiding van Dr. Katleen Keppens en professor Marleen Temmerman (UGent). De Ruelle bevroeg 239 meisjes tussen 14 en 18 jaar, die patiënt zijn bij het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg.
De Ruelle stelde vast dat 4,5 procent van die 239 meisjes al één of meerdere keren zwanger was. Daarnaast kwam nog eens 4,2 procent van de meisjes vragen om een zwangerschapstest. Een kleine drie procent onderging al een abortus.
De Ruelle onderzocht welke jongeren seksueel risicogedrag vertoonden. ‘Van de seksueel actieve jongeren zei de helft al onbeschermde seks gehad te hebben. Gelovige meisjes, zowel katholiek als moslim, hadden minder seksuele ervaring dan niet-gelovige leeftijdsgenoten.’
Bij de groep die seksuele ervaring had, bleek dat ze beduidend meer onbeschermde seksuele contacten hadden. ‘Hetzelfde gold voor jongeren uit een gemengd huwelijk of waarvan beide ouders allochtone origine hebben’, aldus De Ruelle.
Er werd geen relatie vastgesteld tussen seksueel risicogedrag en leeftijd of onderwijsniveau. ‘Hoe jonger, hoe slechter de kennis van anticonceptie. Gelovige meisjes en meisjes met een allochtone origine scoorden ook slechter.’
Volgens De Ruelle is het een taak van de huisarts om het thema voorbehoedsmiddelen bij die groep jongeren actief ter sprake te brengen. ‘Er moet vooral aandacht gegeven worden aan concrete situaties en het praktisch gebruik van de pil en de noodpil.'