Rennie Gibbs wordt beschuldigd van moord, maar de misdaad die ze heeft begaan lijkt niet op een moord. Toch kan ze in Mississippi veroordeeld worden tot een levenslange gevangenisstraf, omwille van de dood van haar ongeboren kind. Rennie werd zwanger op haar 15e, maar haar baby werd na 36 weken zwangerschap dood geboren. Toen de aanklagers erachter kwamen dat Rennie regelmatig cocaïne gebruikte werd ze beschuldigd van een 'laaghartige moord', ook al is er geen bewijs dat haar drugsgebruik iets te maken heeft met de dood van de baby. En Rennie is niet de enige. In de VS worden zwangere vrouwen steeds vaker behandeld als criminelen. Het lijkt wel alsof je je grondwettelijke rechten verliest als je zwanger wordt.
Bei Bei Shuai, 34, bracht de afgelopen 3 maanden door in de cel in Indianapolis, beschuldigd van de moord op haar baby. Zij probeerde zelfmoord te plegen door het nemen van rattengif nadat haar vriend haar had verlaten. Shuai werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht en overleefde, maar ze was 33 weken zwanger en haar baby werd een week later geboren en stierf na 4 dagen. Shuai werd in hechtenis genomen zonder borgtocht.
In Alabama werden ten minste 40 vrouwen opgepakt voor het overtreden van de 'chemische bedreigingswet'. Deze werd geïntroduceerd in 2006 om kinderen te beschermen van wie de ouders thuis methamfetamine bereiden en daarmee hun kinderen blootstellen aan het inademen van giftige dampen. Bij Amanda Kimbrough werd de wet op een andere manier toegepast. Tijdens haar zwangerschap werd vastgesteld dat haar baby misschien het syndroom van Down had en de artsen stelden een abortus voor. Amanda weigerde dat. De baby werd te vroeg geboren en stierf 19 minuten na de geboorte. Zes maanden later werd Amanda gearresteerd op grond van 'chemische bedreiging' van haar ongeboren kind, omdat ze drugs gebruikt zou hebben tijdens haar zwangerschap. Amanda ontkent dat. Ze wacht nu op een uitspraak in hoger beroep. Amanda heeft nog 3 andere kinderen, maar als de uitspraak in hoger beroep negatief uitpakt, zien ze hun moeder de komende 10 jaar alleen in de gevangenis.
In Mississippi proberen anti-abortusgroeperingen de grondwet te wijzigen door een referendum te organiseren over het verbreden van de definitie van 'een persoon' tot een foetus vanaf de dag van de conceptie. In minstens 38 van de 50 staten in de VS zijn al wetten ingevoerd, die het doden van een foetus strafbaar maakten. Die waren bedoeld om zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen te beschermen tegen gewelddadige aanvallen door derden - meestal de mannelijke partners - maar worden steeds vaker ingezet tégen de moeders. Als je echter vrouwen, die drugs gebruikten tijdens de zwangerschap straft als er iets gebeurt met de baby, moedig je ze in feite aan om voor de zekerheid abortus te plegen.