Roddelen levert een belangrijke bijdrage aan vriendschappen op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van Lea Ellwardt van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ellwardt ontdekte dat roddelen niet altijd negatief hoeft te zijn en dat het zelfs een positieve uitwerking kan hebben op relaties.
Mensen die positief roddelen delen die roddels vaak met iedereen. Het kan immers toch weinig kwaad. Als er sprake is van een negatieve roddel zijn mensen wat voorzichtiger. Ze delen die alleen met mensen die ze vertrouwen. “Negatief roddelen over iemand houdt namelijk ook risico’s in,” stelt Ellwardt. “Afkeuring, bijvoorbeeld. Het is voor de roddelaar belangrijk om erop te kunnen vertrouwen dat de ontvanger de informatie discreet behandelt en niet verder verspreidt.” Roddelen kan de relaties zo versterken. Collega’s die onderling roddelen, krijgen een band. Tenzij iemand zijn of haar negatieve roddels aan iedereen toevertrouwt. Dan krijgen mensen minder vertrouwen in die persoon en tasten de roddels de relaties aan.
Ellwardt bestudeerde roddels en vriendschappen in de zorgsector: voornamelijk op plaatsen waar veel vrouwen werkten en mannen in het management zaten. Ze ging ook na of deze vrouwen – die veelal parttime werkten – vaak over de baas roddelden. “Het leek me dat zo’n mannelijke baas een aantrekkelijk onderwerp zou zijn voor negatieve roddels. Puur omdat het niet makkelijk is om hem direct te benaderen. In de praktijk viel dat echter heel erg mee.” Er wordt vooral over bazen geroddeld als mensen er geen vertrouwen in hebben. “Als alles goed gaat, is dat niet sensationeel en wordt het dus niet besproken.”
Ellwardt stelt dat haar onderzoek vooral heel handig kan zijn voor managers. Als een manager in de gaten krijgt dat er veel geroddeld wordt, zou hij niet het roddelen zelf aan moeten pakken, maar wel vast kunnen stellen dat er iets mis is. “Doorgaans gaat het daarbij om vertrouwensproblemen. Problemen die je bijvoorbeeld kunt verhelpen door meer transparantie.”
Als er niet geroddeld wordt, wil dat echter niet zeggen dat alles in orde is, zo stelt Ellwardt. “Mensen die veel over elkaar praten hebben een bepaalde interesse in elkaar. Doen ze dat helemaal niet, dan vinden ze elkaar wellicht niet interessant. Daarbij heeft roddelen de nodige positieve functies. Het is vermakelijk, je kunt de tijd er mee doden en kan zorgen voor hechtere banden.”