Een Waalse automobilist is aan een boete van 600 euro en acht dagen rijverbod ontsnapt omdat de meetapparatuur waarmee de overtreding mee vastgesteld werd, enkel over een Nederlandstalige handleiding beschikt.
De man werd op 19 augustus 2009 geflitst aan 87 km/u, op een plaats waar 50 km/u de maximum toegestane snelheid bedraagt. Hij liet het er niet bij en trok naar de rechtbank. De rechter oordeelde dat het gebruikte toestel, een Gatso 24C-1P, over een handleiding beschikt waarvan 67 van de 70 pagina's in het Nederlands geschreven zijn. Enkel de overige drie bladzijden zijn Franstalig. De Gatso-meters worden dan ook door de Nederlandse firma Gatsometer vervaardigd.
Volgens de rechter kan door het ontbreken van een vertaling niet uitgesloten worden dat het toestel verkeerd gebruikt werd, hoewel de politie naar eigen zeggen de correcte werking voor en na de dienst had gecontroleerd.
Christopher Redko, de advocaat van de bestuurder, wilde het apparaat zelfs laten vernietigen, omdat artikel 27 van de wet van 16 juni 1970, over "misbruik" van meetapparatuur, dat volgens hem toelaat. Rechter Jean-Luc Wart ging niet in op die eis.