De politiechef Gerda Dijksman, die werkt in de provincie Drenthe, is op non-actief gezet. Dat komt doordat de vrouw op Twitter gevoelige informatie had verspreid, die achteraf bovendien fout bleek te zijn. Op kerstdag werden er in een flat in Meppel twee doden aangetroffen. Dijksman, die met de zaak bezig was, liet op het haar Twitter-account weten dat het zeker zou gaan om "een geval van huiselijk geweld". De vrouw had het echter niet bij het juiste eind. Het koppel bleek namelijk overleden te zijn door een CO-vergiftiging. Daar konden verschillende van haar collega's niet om lachen. "Met haar bericht op Twitter heeft Dijksman inbreuk gemaakt op de integriteit van de slachtoffers en de nabestaanden", zegt een andere korpschef. "Daarom is besloten om een tuchtrechtelijke onderzoek te laten uitvoeren." De vrouw, die inmiddels op non-actief is gezet, is eerder al op de vingers getikt nadat ze de Partij Voor de Vrijheid (PVV) fascistisch had genoemd.